plastová okna
profil GL SYSTEM
profil GL SYSTEM CLASSIC
doplňky ->
meziskelní mřížky
bezpečnostní kování
rolety
ventilace
síťe proti hmyzu
kování
barvy
skla
rezy
dřevěná okna
profil Softline-68
doplňky ->
meziskelní mřížky
bezpečnostní kování
rolety
ozdobné prvky
ventilace
síťe proti hmyzu
kování
barvy
skla
rezy
plastové dveře
profil GL SYSTEM
kování
barvy
skla
dřevěné dveře
profil Softline-68
kování
barvy
skla

Montáž 

Montáž je třeba provádět podle platných norem a stavebních předpisů.

Nynější instrukce popisuje obecné montážní pravidla při založení typických montážních podmínek ve stavebnictví.Práci zahajujeme očištěním otvoru ve kterém bude nové okno montováno. Všechny nerovnosti musí být vyrovnány. Ostění musí být čisté, suché a rovné.

Rozměr okna

Okno musí mít rozměry, které umožní správné osazení a vyvážení okna ve stavebním otvoru. Mezi oknem a ostěním má být taková mezera, která po montáži okna umožní jeho dilatační rozšířování způsobeného vlivem tepla. Šířka mezery je závislá na typu materiálu, ze kterého je okno vyrobeno, jeho velikosti a barvě (plastová okna v tmavých barvách se snadněji nahřívají, což způsobuje jejich větší dilatační rozšiřování).
Níže uvedená tabulka znázorňuje šířky mezer pro okna s délkou do 4,5m pro klasické i zalomené ostění, a při použití montážní pěny a pružných těsních pásek. Nedoporučuje se překračovat uvedené hodnoty, protože příliš malá mezera znemožní správnou dilataci a příliš velká mezera znesnadňuje montáž a osazení okna.

Doporučené šířky montážních mezer pro okna s délkou do 4,5m
Materiál profilu
okna
Délka okna - uvedená v metrech
Do 1,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5 Do 2,5 Do 3,5 Do 4,5
Min. vzdálenost okenní rám/ostění v mm Min. vzdálenost okenní rám/špaleta v mmm
Minimální šířka mezery pro montáž s použitím montážní polyuretanové pěny
Plastová okna - bílá barva 10 15 20 25 10 10 15
Plastová okna - tmavá barva 15 20 25 30 10 15 20
Dřevěná okna 10 10 10 10 10 10 10
Hliníková okna - světlé barvy 10 10 15 20 10 10 15
Hliníková okna - tmavé barvy 10 15 20 25 10 10 15
Minimální šířka mezery pro montáž s použitím pružné těsnící pásky
Plastová okna - bílá barva 8 8 10 10 8 8 8
Plastová okna - tmavá barva 8 10 10 12 8 8 8
Dřevěná okna 6 8 8 8 6 8 8
Hliníková okna - světlé barvy 6 8 10 10 8 8 8
Hliníková okna - tmavé barvy 6 8 10 10 8 8 8

Osazení a vyvážení okna.

Postup činností, které provádíme při montáži okna záleží do určité míry na vybraném typu utěsňovacího systému montážních spár. Některé materiály vyžadují použití před osazením okenního rámu v otvoru, jiné se používají až po namontování okenního rámu.

Před zahájeníme montáž provedeme svěšení okenních křídel z rámu, znovu zavěšena budou až po provedení montáže okenního rámu.

Dalším krokem je volba kotvícího systému. Existují 2 základní montážní způsoby: montáž pomocí kotvících plechů, nebo montáž pomocí turbošroubů či rámových kotvících šroubů, jejich rozmístění musí zaručit rozložení vznikajících sil které působí na okno a musí zabezpečit jejich rozložení do stavebního objektu (obr.1 i obr.2).

Obr. 1 Plastové okno - bílé
Obr.2 Plastové okno – v imitaci dřeva (tmavé)

Montážní plech

Montážní plech je rozepřen ve vnější drážce okenního rámu. Když jsou montážní plechy namontovány, je okenní rám, na podkladovém či u plastových oken na podparapetním profilu, vsazen do stavebního otvorucu. Běžně se k osazení okenního rámu používají dřevěné klínky a v případě osazení okna před líc stěny (z důvodu zateplení) pomcí ocelové úhelníky. Následně se okno vyváží jak ve svislém tak podélném směru při zachování stejných montážních spár. Při vyvážení okna si pomáháme vodováhou. Po vyvážení se pomocí dřevěných klínků provede fixace okenního rámu. Následně se přimotuje kotvící plech k ostění. Způsob ukotvení montážního plechu k ostění se provede v závislosti na metriálu stěny (natloukací hmoždinky, rozpěrné šrouby, turbošrouby).

Kotvící rámové šrouby, turbošrouby

Je doporučeno provádět montáž oken kotvícími rámovými šrouby či turbošruby. Po vysazení okenních křídel se provede příprava otvorů rozmístěných v úrovni středové osy rámu. Tyto otvory mohou být již předvrtány z výroby. Postpu při vsazení a vyvážení okna je totožný jako v přípdě montáže s použitím montážních plechů. Důležitým faktorem je užití prodloužených vrtáků, které vylučují poškození okenního rámu v průběhu vrtání. Průměr a délka kotvících šroubů či turbošroubů musí být zvolen s ohledem na velikost a hmotnost okna. Na trhu existuje mnoho výrobců kotvících rámových šroubů, ale obvzlášť jsou vhodné šrouby s ocelovým pouzdrem. Neustále populárnějšíí systém montáže oken pomocí turbošroubů má své výhody v rychlosti montáže, téměř okamžité možností zavěšení okenních křídel a nulové rozpínací síle turbošroubu.

Utěsnění spár.

Spáry mezi oknem a ostěním je nutno vyplnit těsnícími materiály, které zaručují tepelnou, vzduchovou a akustickou izolaci. Lze k tomu zvolit minerální vlnu, těsnící pásku nebo montážní pěnu. Aby tyto materiály dobře a dlouhodobě plnily svoji funkci, je třeba je ochránit před vlhkostí - zpravidla se používá silikon, expanzní pásky, a parotěsné či paropropustné fólie nebo jiné vodotěsné materiály. Při použití vnitřní parotěsnou fólii přilepíme k okennímu (před vsazením rámu do stavebního otvoru). Následně po vyvážení a fixaci rámu montážními plechy či šrouby se vyplní montážní spára izolačním materiálem, poté se parotěsná fólie se přilepí k ostění. Je třeba velmi pozorně vyplňovat spáru montážní pěnou, aby nenastala deformace rámu, což se může negativně projevit na funkci okna.

Pohledové výkresy:

Montáž parapetů.

Venkovní

Hlavním úkolem venkovního parapetu je odvod dešťové vody. Volně stákající voda po okně či stěně budovy je značným ohrožením pro okenní těsnící systém a může způsobit zatékání do suchých izolačních vrstev budovy. Ke správné montáži okna, je třeba přidat správnou montáž a utěsnění parapetu, který bude odvádět vodu mimo obrub stěny. Parapet by měl být osazen tak aby byl jeho falc vsunutý do spodní vnější rámové drážky, není dovoleno připevňovat parapet hřebíky či vruty do okenního rámu. Boční koncovky parapetu utěsňujeme silikonem, nebo expanzní páskou. Prostupu vlhkostí zamezíme osazením paropropustné fólie pod parapetem a jejím nalepení na podkladový či podparapetní profil a ostění

Vnitřní

Utěsnění z vnitřní strany: podparapetní izolaci provádíme přílepením parotěsné fólie na podkladový či podparapetní profil a ostění. Prakticky každý parapet lze spojit s ostěním pomocí montážního lepidla, parapet musí být zasunutý pod oknem. Boční koncovky parapetu utěsňujeme silikonem, nebo expanzní páskou